Eğitim Sitesi

Siyasa Nedir? Siyasa Hakkında Kısaca Bilgi

Siyasa Terimi Hakkında Bilgiler

SiyasaTarih Terimi Olarak Siyasa:
Yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kimya: C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları hakkında bilgi verir. devam et

  box Angarya: Bir kimseye veya bir tupluluğa zorLa, ücret vermeden yaptırılan iş. devam et

  box Valide Sultan: Padişah annelerine verilen unvan. devam et

  box Arşidük: Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. devam et

  box Salahiyet: Yetki. devam et

  box Sansür: Sinema ve tiyatro yapıtlarının, her türlü yayımın ve yayının, hükümetçe önceden denetlenmesi işi, bunların oynanmasının, gösterilmesinin, yayımlanması devam et

  box Kilikya: İlkçağ'da Ana dolu'nun güne-yinde Göksu, Seyhan ve Cey-han ırmakları-nın suladığı, Toros Dağları-nın kuşatdığı, şimdiki Mersin ve Adana çevresine devam et

  box Solak: Yeniçeri Ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı. Yeniçeri Ocağını oluşturan 196 ortadan 60,61,62,63. ortalara verilen isim. devam et