Eğitim Sitesi

Sıra cetveli Nedir? Sıra cetveli Hakkında Kısaca Bilgi

Sıra cetveli Terimi Hakkında Bilgiler

Sıra cetveliHukuk Terimi Olarak Sıra cetveli:
Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müsadere: Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı. Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devam et

  box Demokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. devam et

  box Mahalli idareler: Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçları gidermek üzere çeşitli kamu hizmetleri devam et

  box Ekseriyeti ara: oy çokluğu devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box İsbât: Şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma devam et

  box Mazbata: tutanak devam et

  box Adli Sicil: Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi. devam et