Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sınırlı Sorumluluk Nedir? Sınırlı Sorumluluk Hakkında Kısaca Bilgi

Sınırlı Sorumluluk Terimi Hakkında Bilgiler

Sınırlı SorumlulukHukuk Terimi Olarak Sınırlı Sorumluluk:
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütalaa: Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler devam et

  box Tedabir: tedbirler önlemler devam et

  box Beher: her biri devam et

  box Aynî: mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen devam et

  box Celse: Oturum, duruşma. Mahkemelerde bir muhakemenin, duruşmanın ve sair meclislerle heyetlerde müzakerelerin yapılması için, nisap dairesinde, azanın her to devam et

  box Taharriyat: Araştırmalar, Aramalar. devam et

  box Mütâlaa: Görüş; irdeleme; düşünce. devam et

  box Külfet: sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet devam et