Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Siluet (Silüet) Nedir? Siluet (Silüet) Hakkında Kısaca Bilgi

Siluet (Silüet) Terimi Hakkında Bilgiler

Siluet (Silüet)Sanat Terimi Olarak Siluet (Silüet):
Bir cismin leke biçimindeki görünümü. Gölge. Karaltı.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Kubbe Feneri: Kubbelerde içeriye ışık ve hava vermek amacıyla yapılmış çevresi pencereli üstü kapalı daire ya da çokgen planlı penceredir. devam et

  box Kripta: Eski kiliselerde Hıristiyanların gizli tapınmak amacıyla kullandıkları kilise ve kiliselerde koro veya apsisin altında yer alan mezar odası. devam et

  box Yekpare: Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün devam et

  box Altı Dayanaklı Cami: Merkezi planlı, üzerini örten büyük kubbesi altı sütun ya da paye tarafından taşınan cami tipidir. devam et

  box Şerefe: Minarenin gövdesini çepeçevre saran, korkuluklu, ezan okunan yer. devam et

  box Sanat Eleştirisi: Bir sanat eserine bütün olarak, ayrıntıları ile toplumsal bağlam içinde bakma, tanımlama, çözümleme, yorum ve yargı süreci. devam et

  box Dehliz: Üstü kapalı, karanlık, dar ve uzun geçit, geçişi sağlayan koridor. devam et

  box Bimarhane: Akıl hastanesi (Tımarhane). devam et