Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Silahtar Nedir? Silahtar Hakkında Kısaca Bilgi

Silahtar Terimi Hakkında Bilgiler

SilahtarOsmanlıca Terimi Olarak Silahtar:
Padişah ve vezir gibi devlet ileri gelenlerinin silahlarını koruyan ve bakım ve onarımını yapan görevli.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Şeyh: Tekke başkanı, tarikat lideri. devam et

  box Kapıcılar Kahyası: Bir ilin veya bir resmi dairenin babıâli'de görülecek işlerini takip eden memur. devam et

  box Yeniçeri Ağası: Yeniçeri ocağının komutanı. devam et

  box Künk: Su nakli için isale hatlarında kullanılan pişmiş toprak tada çimentodan yapılmış boru. Osmanlılar döneminde toprak künkler kullanılır ve şebekeden su devam et

  box Alaylı: Eskiden mektep mezunu olmayan, askerlikten yetişen zabitler hakkında kullanılan bir tabirdi. Mecazen, mektep görmeyip bir kalemde usta-çırak ilişkisiy devam et

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, devam et

  box Ağız Otu: Eskiden kullanılan ağızdan dolma toplarda, "falye" denilen deliklere konulan baruta verilen isimdi. devam et

  box Kadı: İslam hukuku olan şeriat'a göre hüküm veren yargıç. Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır. Tan devam et