Eğitim Sitesi

Sıfırıncı mertebe reaksiyon Nedir? Sıfırıncı mertebe reaksiyon Hakkında Kısaca Bilgi

Sıfırıncı mertebe reaksiyon Terimi Hakkında Bilgiler

Sıfırıncı mertebe reaksiyonKimya Terimi Olarak Sıfırıncı mertebe reaksiyon:
Reaksiyon hızının reaksiyona katılanların derişimine bağlı olmadığı reaksiyon.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Tepkime Entalpisi: Tepkimelerde bağların kırılması için verilmesi gereken enerji ile yeni bağların oluşumu sırasında açığa çıkan enerji arasındaki fark, tepkime ısısını devam et

  box Konsantrasyon: Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti den devam et

  box Elektrokimyasal Hücre: Bir elektrolit içine daldırılmış iki elektrottan oluşmuş sistem. devam et

  box IUPAC: Uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliğinin İngilizce adının (International Union of Pure and Applied Chemistry) kısaltılmış adı. devam et

  box Alfa Işıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır. Bu ışımayı yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 az devam et

  box Net iyon denklemi: Kimyasal reaksiyonda sadece rol alan iyonların gösterildiği bir kimyasal denklem. devam et

  box Elektron Dağılımı: Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi devam et

  box Aromatik Hidrokarbon: Benzen halkası içeren hidrokarbon. devam et