Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sıfat Nedir? Sıfat Hakkında Kısaca Bilgi

Sıfat Terimi Hakkında Bilgiler

SıfatTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sıfat:
1. Somut ve soyut ad ve kavramları niteleme, belirtme, yer gösterme, sayı gösterme, sorma gibi çeşitli yönlerden vasıflandıran, sınırlayan, kelime türü: doğru imla, ağır yük, uzun yol, ince iş, güzel fikir, hangi iş vb.

2. Varlık, kavram ve nesneleri durum, renk, biçim, sayı gibi çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir.

 

SıfatDil ve Anlatım Terimi Olarak Sıfat:
Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ön ad.

 

SıfatKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Sıfat:
Nitelik.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Çekimlenme: Eylemin kip ve kişi eki alması. devam et

  box Kip Kayması: Yüklemin aldığı kiple cümlenin anlam kipinin farklı olması. devam et

  box Biyografi: Tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi denir. Biyografilerde yurtlarına, insanlığa hizmetleri dok devam et

  box Anlam Değişmesi: Bir kelimenin gösterdiği anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanması olayı: EAT. uslu "akıllı" , T.T. uslu "yaramazlık etmeyen, haşarı o devam et

  box Koşuk: Ölçülü, uyaklı yapıt, nazım, manzume devam et

  box Bağlam: İletişim öğelerinin oluşturduğu bütün. devam et

  box Alıcı: Göndericinin iletisini alan kişi ya da kurum. devam et

  box Türemiş Kelime: Ad ve fiil soylu kelime köklerinden yapım ekleriyle genişletilerek bağlandığı kelimeyle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelime: yazlık < yaz+lık, kutlu devam et