Eğitim Sitesi

Sicim Nedir? Sicim Hakkında Kısaca Bilgi

Sicim Terimi Hakkında Bilgiler

SicimFen Bilimleri Terimi Olarak Sicim:
Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap.

 

  Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

  box Aglütinasyon: Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması. devam et

  box Ribozim: Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf RNA. devam et

  box Su Tesisatı: Suyun bina içinde kullanılacağı yerlere iletilmesini sağlayan borular sistemi. devam et

  box Jeotermal: 1. Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlar. 2. Yer kabuğunun iç kısımlarında devam et

  box Ekvator: Yer eksenini tam orta noktasından kestiği varsayılan hayali düzlemin yerküreyi kestiği çember. devam et

  box Sıva: Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç. devam et

  box Sürdürülebilir Kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların çevreyi koruyarak, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasını güvence altına alan kalkınma politikalarının bütününe sür devam et

  box Vurmak: Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla vurmak. devam et