Eğitim Sitesi

Setre Nedir? Setre Hakkında Kısaca Bilgi

Setre Terimi Hakkında Bilgiler

SetreTarih Terimi Olarak Setre:
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Eşraf: Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler. devam et

  box Süngüşmek: Göktürkier'de süngüleşmek, savaşmak. devam et

  box Meşrutiyet: Hükümdarla yönetilen bir ülkede, hükümdarın ya da bir başbakanın başkanlığı altında bir hükümetin ya da yasaları yapan seçilmiş bir parlamentonun devam et

  box Taht: Padişahların törenlerde üzerine oturdukları büyük, süslü koltuk. devam et

  box İdol: Tarih öncesi ve İlkçağda tanrılara adak olarak su nulan taş, seramik bazen de kemikten yapılmış, tanrı veya tanrıça heykelcikleridir. Ana tanrıç devam et

  box Çoğulculuk: Toplumsal yaşamda her türlü düşüncenin, eğilimin, gerçekliğin var olmasını, eşitliği ve özgürlüğü savunan görüş. devam et

  box Libas: Giysi devam et

  box Bilimsel Tarih: Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde bilimsel olarak inceler. Tarih bilinci bu sayede ortaya çıkmıştır. devam et