Eğitim Sitesi

Sertleşme Nedir? Sertleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Sertleşme Terimi Hakkında Bilgiler

SertleşmeTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sertleşme:
Sert ünsüzden sonra gelen "c, d, g" ünsüzlerinin "ç, t, k" olması. Benzeşme.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Özdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize. devam et

  box Ünsüzler (Sessizler): Tek başlarına söylenemeyen, ancak bir ünlünün yardımıyla söylenebilen seslere ünsüz denir. Türkçe'de 21 ünsüz vardır. devam et

  box Dilin İşlevleri: Dilin gönderici tarafından amaçlanan görevleri. devam et

  box Basit Kipli Eylem: Tek kip eki almış eylem. devam et

  box Duraklama: Duraklamak durumu, eylemsizlik. devam et

  box Heyecana Bağlı İşlev: Dilin alıcıda bir heyecan yaratma amacıyla kullanılması. devam et

  box Açıklayıcı: Kendisinden önce gelen kelime veya kelime gruplarını daha açık ifade etmek ve anlamı güçlendirmek için kullanılan kelimeler veya kelime grupları. devam et

  box Mısra: Dize. (Bir beyitte iki mısra bulunur.) devam et