Eğitim Sitesi

Sertleşme Nedir? Sertleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Sertleşme Terimi Hakkında Bilgiler

SertleşmeTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sertleşme:
Sert ünsüzden sonra gelen "c, d, g" ünsüzlerinin "ç, t, k" olması. Benzeşme.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ünlem Cümlesi: Korku, acıma, şaşırma, sevinme, kızma gibi ansızın beliren duyguları anlatmaya yarayan cümlelere, anlamları yönünden ünlem cümlesi denir. Örnek :devam et

  box Ara Cümle: 1. Bir cümlede açıklama, istek vb. amaçlarla cümle yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan iki virgül veya iki çizgi arasına sokulan cümle. 2. devam et

  box Göndergesel İşlev: Dilin alıcıya bilgi verme işlevi. devam et

  box Çekimli Eylem: Kip ve kişi eki alarak yüklem olmuş eylem. devam et

  box Kişi Zamiri: İnsan adlarının yerine kullanılan zamir. devam et

  box Deneme: Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir. devam et

  box İkilemeler: Anlamı ve anlatımı güçlendirip pekiştirmek amacıyla aynı ya da sesleri birbirine benzeyen sözcüklerin art arda yinelenmesiyle oluşan söz gruplarına i devam et

  box Abartma (Mübalağa): Bir durumu olduğundan çok ya da az göstermekt.Abartmak işi. Örnek : Bütün gün çalışmaktan iğne ipliğe döndü. Alem sele gitti gözüm yaşından Sana d devam et