Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sert Su Nedir? Sert Su Hakkında Kısaca Bilgi

Sert Su Terimi Hakkında Bilgiler

Sert SuKimya Terimi Olarak Sert Su:
1-İçinde önemli miktarda minerallerin çözünmüş olduğu su.

2-Sabun ile köpük oluşturmayan su. Eğer su içerisinde sertliğe sebep olan HCO3- iyonu ve buna bağlı katyonlar var ise bu tür sulara geçici sertliğe sahip sular denir. Eğer sertliğe HCO3- den başka (SO4-2 gibi) iyonlar sebep oluyorsa böyle sulara kalıcı sertliğe sahip sular denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kok: Taş kömürünün havasız ortamda ısıtılmasıyla oluşan madde. devam et

  box Bileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri. devam et

  box Çimento: Kil, kum ve kireç taşının belirli oranlarda karıştırılarak pişirilmesiyle ortaya çıkan havada ve suda sertleşebilen madde. devam et

  box Kimyasal eşitlik: Kimyasal tepkimenin simgesel gösterimi. devam et

  box Fotoelektrik: Düşük frekanslı ışığa maruz kalan metalden elektron kopması. devam et

  box Flüoresans: Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması. Uyarıcı ortamdan uzaklaştırıldığında ışık yayma işlemi durur. devam et

  box İzoton Atom: Nötron sayıları aynı kütle ve atom numaraları farklı atomlara izoton atom denir. devam et

  box Emülsiyon: Sıvı + sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Sıvı + sıvı karışımının faz oluşturmuş halidir. Birbiri içerisinde çözünmeyen iki farklı sıvının ka devam et