Eğitim Sitesi

Sermaye Yeterliliği Rasyosu Nedir? Sermaye Yeterliliği Rasyosu Hakkında Kısaca Bilgi

Sermaye Yeterliliği Rasyosu Terimi Hakkında Bilgiler

Sermaye Yeterliliği RasyosuEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu:
Sermaye tabanının (özkaynak), teminatlarına göre farklı risk ağırlığına sahip varlıklar ve alacaklar (aktifler) ile gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin toplamına bölünmesi ile bulunan oran. En az % 8 olması gerekir.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Perakendeci Bankacılık: Bankaların şubeleri aracılığı ile verdikleri bankacılık hizmetleri. devam et

  box Elektronik Ticaret: World Wide Web (WWW) aracılığıyla yürütülen ticaret. devam et

  box Boğa Piyasası (Bull Market): 1- Gelecek hakkında iyimserliğin ve fiyatların yükseleceği beklentisinin hakim olduğu piyasa diyebiliriz. 2- Fiyatların yükseldiği piyasayı ifade ede devam et

  box Vadeli Sözleşme: Gelecek bir tarihte üzerine anlaşılan bir fiyat ve vade üzerinden bir mal veya enstrümanı değiştirme yükümlülüğüne verilen addır. Forward ve vadeli iş devam et

  box Opsiyon Sözleşmesi: Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde alma veya s devam et

  box Alternatif Dağıtım Kanalları(ADK): Bankacılık işlemleri için şubeler dışında kullanılan, ATM ve internet gibi alternatif kanallara verilen ad. devam et

  box Sınai Endeks: Ulusal Pazar'da işlem gören ve sadece sanayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan devam et

  box Üye Temsilcisi: Borsa'da işlem yapma yetkisine sahip aracı kuruluş temsilcisidir. devam et