Eğitim Sitesi

Sepileme Nedir? Sepileme Hakkında Kısaca Bilgi

Sepileme Terimi Hakkında Bilgiler

SepilemeKimya Terimi Olarak Sepileme:
Deri kürk kumaş gibi maddeleri kullanılabilir hale getirmek için yapılan işlemlerin tümü.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Termometre: Sıcaklığı ölçmeye yarayan cihazlara termometre denir. devam et

  box Polipeptit: Çok sayıda amino asit molekülünün peptit bağıyla bağlanarak oluşturduğu büyük moleküllü bileşik. devam et

  box Normal kaynama noktası: Deniz seviyesindeki bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına (760 mmHg) eşit olduğu andaki sıcaklık değeri. devam et

  box Kütle (m): Madde miktarına kütle denir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir. devam et

  box Çökme: Aşırı doymuş çözeltilerde katı fazın ayrılması. devam et

  box Madde: Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç değişik halde bulunur. Örneğin, buz katı, su sıvı, su bu devam et

  box Alkol: Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir. devam et

  box Standart hidrojen elektrot (SHE): Standart hâldeki hidrojen elektrot (hidrojen iyonu derişimi 1 mol L¯¹ ve hidrojen gazı basıncı 1 atm). E° = 0 olarak tanımlanır. devam et