Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sened-i hâkanî Nedir? Sened-i hâkanî Hakkında Kısaca Bilgi

Sened-i hâkanî Terimi Hakkında Bilgiler

Sened-i hâkanîHukuk Terimi Olarak Sened-i hâkanî:
tapu senedi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tediye: ödeme; bir borcun ödenmesi devam et

  box İcâzet-i lâhika: Bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması: devam et

  box Özlük Hakkı: genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlarla bağlı olduğu hakkı devam et

  box Müzayede: artırma; açık artırma devam et

  box Amele: işçi; emekçi, ırgat devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Müstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam et

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et