Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Senato Nedir? Senato Hakkında Kısaca Bilgi

Senato Terimi Hakkında Bilgiler

Senatoİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Senato:
Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı. Senatörlerin toplandıkları yer. Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.

 

SenatoÜniversite Terimi Olarak Senato:
Üniversitelerde rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

 

SenatoParlamento (TBMM) Terimi Olarak Senato:
Bkz. Cumhuriyet Senatosu

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Ecnebi: Yabancı, daha çok Batılıları anlatır. devam et

  box Maarif: Eğitim ve öğretim sistemi. devam et

  box Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma. devam et

  box Oligarşi: Devlet gücünün belli bir gruba, zümreye ait olması. devam et

  box Dirhem: 3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri. devam et

  box Üniforma: Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi. Silahlı kuvvetlerin resmi giysisi. devam et

  box Mümtaz: Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş. devam et

  box Şinik: Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek. devam et