Eğitim Sitesi

Senato Nedir? Senato Hakkında Kısaca Bilgi

Senato Terimi Hakkında Bilgiler

Senatoİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Senato:
Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı. Senatörlerin toplandıkları yer. Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.

 

SenatoÜniversite Terimi Olarak Senato:
Üniversitelerde rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

 

SenatoParlamento (TBMM) Terimi Olarak Senato:
Bkz. Cumhuriyet Senatosu

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Asala: 1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren Ermeni silahlı örgütü. devam et

  box Tebliğ: Bildirme. devam et

  box Müreffeh: Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli. devam et

  box Tebarüz: Belirme, görünme. devam et

  box Teceddüt: Yenilik. devam et

  box Tazmin: Zararı ödeme. devam et

  box Beynelmilel: Uluslararası. devam et

  box Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık. devam et