Eğitim Sitesi

Sembolize Etmek Nedir? Sembolize Etmek Hakkında Kısaca Bilgi

Sembolize Etmek Terimi Hakkında Bilgiler

Sembolize EtmekSanat Terimi Olarak Sembolize Etmek:
Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, simgeleştirmek.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Oyma Ajur: Delikli olarak uygulanan süsleme biçimi. devam et

  box Kadınlar Mahfili: Kadınların namaz kılması için ayrılan bölüm. devam et

  box Granit: Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir tür kayaç. devam et

  box Agora: 1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı meydan. 2. Pazar yeri. 3. Yunan klâsik döneminde; sitenin y devam et

  box Medusa: Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi tanrı. devam et

  box Nimfeum: Romalılarda, su ve orman perileri için yapılmış, ön yüzünde sütunlu bir gezi yeri bulunan kutsal çeşme. devam et

  box Opistodomos: Antik Yunan'da naos arkasında yer alan mekân, hazine odası. devam et

  box Seramik: 1- Çini. Keramik. Killerin, suyla karıştırıldıklarında, plastik özellikleri olan, kolayca biçimlendirilebilen bir hamura dönüşme, pişirildikten sonra devam et