Eğitim Sitesi

Selika Farkı Nedir? Selika Farkı Hakkında Kısaca Bilgi

Selika Farkı Terimi Hakkında Bilgiler

Selika FarkıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Selika Farkı:
Karakter farkı demektir ki bu memleketimizde ilerlemiş üstâdların sanattaki hususiyetini de ifade eder. Meselâ Karamemi'nin imzasız diğer bir eseri vardır ki onun olduğu selîkası hususiyetinden anlaşılmaktadır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Esre: Eski yazıda harfi "i" sesiyle okutmak için harfin altına konulan küçük çizgi. devam et

  box Muhakkak: Sülüs yazının yatık ve uzun çizgileri olan çeşidine verilen ad. Nadiren murakka ve kıtalar yazılmış, besmele dışında fazla kullanılmamıştır. Sülüs devam et

  box Mührezen: Kâğıtların üzerine mühre vuran sanatkâr. devam et

  box Mesahif: Mushaflar, sayfa hâline getirilmiş kitaplar, Kur'an'lar. devam et

  box Nigârİ: Eskiden insan resimleri yapan ressama verilen ad. Nigârende de denirdi. devam et

  box Ez Nev: Yeniden. Üstadın talebesinin meşkine koyduğu ve o kısımdaki yazıyı yeniden yamasını istediğini ifade eden kelime. devam et

  box Beş Kollu Yıldız (Beşli Yıldız): Türk süsleme sanatında kullanılan bir yıldız şeklidir. Beş kollu yıldız da denir. Mührü Süleyman denilen altı kollu yıldız gibi beşli yıldız da tılsım devam et

  box Divâni Celisi: Asıl divanîden daha gelişmiş ve teferruatlıdır. devam et