Eğitim Sitesi

Sekban-I Cedit Nedir? Sekban-I Cedit Hakkında Kısaca Bilgi

Sekban-I Cedit Terimi Hakkında Bilgiler

Sekban-I CeditTarih Terimi Olarak Sekban-I Cedit:
II. Mahmut tarafından Avrupalı devletlerin orduları örnek alınarak kurulan, ancak Yeniçerilerin tepkisi nedeniyle kapatılmak zorunda kalınan ordu.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Siyer: Hz. Muhammed(SAV)'in hayatını anlatan eserler. devam et

  box Sünnet: Hz. Muhammet'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışlarıyla şu ya da bu konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü. devam et

  box Menkulat: Bir yerden bir yere taşınabilen mallar. devam et

  box Yeni Çağ: İstanbul'un fethinden, 1453 tarihinde başlayıp, 1789 tarihli Fransız İhtilaline kadar sürer. devam et

  box Dogmatizm: Otoritelerce ileri sürülen düşünce ve prensipleri değişmez kurallar olarak kabul eden görüş şekli. devam et

  box Sebil: Hayır için yaptırılmış, parasız olarak su alınan içilen çeşme. devam et

  box Fidye: Bir kimsenin esirlikten kurtarılması için verilen para. Kurtulmalık. Kurtuluş parası. Kurtulma bedeli. devam et

  box Teessüs: Kurulma, yerleşme, kökleşme. devam et