Eğitim Sitesi

Sefer Nedir? Sefer Hakkında Kısaca Bilgi

Sefer Terimi Hakkında Bilgiler

SeferTarih Terimi Olarak Sefer:
Harbe gidiş. Yolculuk, seyahat. Savaş durumu. (Hazarda ve seferde: Barışta ve savaşta)

 

SeferSanat Terimi Olarak Sefer:
Genellikle ülke dışına yapılan askeri harekât, savaşa gitme, savaş.

 

SeferSosyal Bilgiler Terimi Olarak Sefer:
Savaşa gidiş, savaş, yolculuk.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Jeopolitik: İçinde bulunduğu coğrafyanın ve onun yanı sıra ekonominin , nüfüsun vb. bir devletin siyasası üzerindeki etkileridir. devam et

  box Süreklilik: Kesintisiz süren, devamlı devam et

  box Necib: Soylu, soyu temiz. devam et

  box Eşraf: Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler. devam et

  box Emir-Ül Müminin: İnanmışların yöneticisi, halife. devam et

  box Zevrak: Küçük savaş gemisi. devam et

  box Fosil (Taşıl): Jeolojik çağlarda toprak altında gömülerek kalmış, taşlaşmış veya kömürleşmiş hayvan, bitki kalıntıları veya izleridir. devam et

  box Kuva-İ Milliye: Mondros Ateşkes Antlaş-ması'nın imzalanmasından sonra, Anadolu'da başlayan işgallere ve azınlıkların ayrılıkçı hareketlerine karşı kurulan silahlı hal devam et