Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sefaretname Nedir? Sefaretname Hakkında Kısaca Bilgi

Sefaretname Terimi Hakkında Bilgiler

SefaretnameEdebiyat Terimi Olarak Sefaretname:
Osmanlı İmparatorluğu döneminde bazı elçilerin gittikleri yabancı ülkeleri tanıtmak amacıyla o ülkelerde gördüklerini anlattıkları yapıtlara verilen ad.

 

SefaretnameTarih Terimi Olarak Sefaretname:
Büyükelçilerin gezi notları.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmış devam et

  box Mukabele: Aralarında tezat ve karşıtlık bulunan kelime, tamlama ve sözleri birarada kullanmak. Örnek: Safa-yı aşkın dide gamınla pürnem Bir evde ayş u şâd devam et

  box Sadr: Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası. devam et

  box İdmac: Sözcük anlamı sıkıştırmak. Edebiyatta sözde ve yazıda övgü içinde övgü ya da aşagğılama içinde aşağılama yapmayı tanımlar. Övgü içinde övgü yapmaya is devam et

  box Yekahenk Gazel: Beyitleri arasında konu birliği olan gazel. devam et

  box Kitabe: Yazıt. devam et

  box Melhame: Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin ortak adı. devam et

  box Tutarsızlık: Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan devam et