Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Seçme Hakkı Nedir? Seçme Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Seçme Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Seçme HakkıHukuk Terimi Olarak Seçme Hakkı:
Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, muhayyerlik, hakkıhıyar ; Herhangi bir seçimde oy kullanabilme hakkı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Bayi: bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri devam et

  box Objektif İyiniyet: İnsanlar arasındaki münasebetleri kanun, örf ve adetten başka tanzim eden ve hukuk dışındaki mevcut olan ahlak, adap, haysiyet, şeref, doğruluk, insan devam et

  box Muhtevî: İçeren, barındıran. devam et

  box Taksirli Suç: Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç. devam et

  box Murabaha: kanunun belirlediğinden fazla faiz alınması; tefecilik devam et

  box Fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı. Hukuksal işl devam et

  box Murakabe: denetleme; kontrol; gözetme devam et