Eğitim Sitesi

Sebeb-i Te'lif (Sebebi Telif) Nedir? Sebeb-i Te'lif (Sebebi Telif) Hakkında Kısaca Bilgi

Sebeb-i Te'lif (Sebebi Telif) Terimi Hakkında Bilgiler

Sebeb-i Te'lif (Sebebi Telif)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Sebeb-i Te'lif (Sebebi Telif):
Yazılış sebebi.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Selika Farkı: Karakter farkı demektir ki bu memleketimizde ilerlemiş üstâdların sanattaki hususiyetini de ifade eder. Meselâ Karamemi'nin imzasız diğer bir eseri va devam et

  box Ta'lik Hat (Talik Hat): 9. Hicrî asırda şarkta icat olunmuş bir yazı şeklidir. Türkler bunda da ileri giderek kolaylıkla ayrılabilen bir Türk ta'lîki üslûbunu tasarlamışlardı devam et

  box Minekâri: Mine işleri; mavi renkle işlenmiş iş. devam et

  box Şikeste: Eski yazı çeşitlerinden birinin adıdır. Kırık dökük şekilde olduğu için bu ad verilmiştir. Kırma da denilir. Ayrıca talik yazının bir çeşidine de şike devam et

  box Yelen: Kamış kalemin açılması sırasında çıkan tozların temizlenmesinde kullanılan tüyün adıdır. Kuş ya da tavuk tüyündendir. devam et

  box Ağaç: Tezhipte kullanılan süsleme motiflerindendir. Servi, hurma, hayat ağacı, meyveli, ya da çiçekli ağaçlar tezhip unsuru olarak kullanılmıştır. devam et

  box Lakit: Kırmızı boya. Hattatlarla Müzehhiplerin yazı ve tezhipte kullandıkları bu boya kırmız böceğinden çıkartılır. Şapla işlenerek kırmızı renkli boya hâlin devam et

  box Bâb-ı Selam: Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümâyûn'dan sonra gelen ikinci kapısı olup daha ziyade Ortakapı diye anılır. devam et