Eğitim Sitesi

Saykallı Âbadi Nedir? Saykallı Âbadi Hakkında Kısaca Bilgi

Saykallı Âbadi Terimi Hakkında Bilgiler

Saykallı ÂbadiYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Saykallı Âbadi:
Uçuk krem veya beyaz parlak kâğıt.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Ciran: Ciltte kullanılan beyaz ceylân derisi. devam et

  box Mikras: Kesecek âlet, makas. Kâğıt makası ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box İlhani: İlhanlılar devrinde Anadolu'da yaygın olarak kullanılan keşideli bir yazı türüne verilen ad. devam et

  box Bağdat Kâğıdı: Bir zamanlar Bağdat'ta yapılmış kâğıtlara verilen ad. 656'da Moğolların istilâsı üzerine, kâğıtçılık Tebriz, Şam ve Mısır taraflarına göçmüştür. devam et

  box Üstübeç: İsfidaç da denilir. Ahar yapımında da kullanılan beyaz maddedir. devam et

  box Acem San'atkâr: Türkiye'ye hariçten gelmiş sanatkâra ıtlak olunur. Arabın gayri mânası gelirse de bizde şark tarafında bulunan milletlere Acem denmiştir. Bunlara Asya devam et

  box Kattanan: Katta'lar; katı'a işi yapan sanatkârlar. devam et

  box Altun Cedvel: Altun ezmeğe mahsus tabaklara da her ne kadar altun tabağı denilirse de bunlar büyük kıtadadır. Mertebânî tabak denir. Ayrıca bunlarda ezilip ufak ve devam et