Eğitim Sitesi

Şayi Nedir? Şayi Hakkında Kısaca Bilgi

Şayi Terimi Hakkında Bilgiler

ŞayiHukuk Terimi Olarak Şayi:
Pay; hisse

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütevakkıf: bağlı devam et

  box İlk Derece Mahkemesi: Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme. devam et

  box Devletler Özel Hukuku: Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülke devam et

  box Avans: alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Aslen Kazanma: Bir hakkın, kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi. devam et

  box Mahdut: sınırlanmış; tahdit edilmiş devam et

  box Ârif: Anlayışlı, sezgili devam et