Eğitim Sitesi

Şayak Nedir? Şayak Hakkında Kısaca Bilgi

Şayak Terimi Hakkında Bilgiler

Şayakİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Şayak:
Dayanıklı bir tür kaba yün kumaş.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Kitabet: 1- Yazmanlık, kâtiplik. 2- Kompozisyon, tahrir. devam et

  box Takrir: Yerleştirme, yerleştirilme. devam et

  box Liyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. devam et

  box Sancak: 1- Bayrak ve özellikle yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. 2- Osmanlı yönetim örgütünde il ile ilçe arasında yer alan yönetim böl devam et

  box Husul: Olma, oluş, oluşma, meydana gelme. devam et

  box Diplomasi: Milletlerarası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü, yabancı bir ülkede ve milletlerarası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı. devam et

  box Bahriye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde deniz bakanı. devam et

  box Lojistik: Askeri birliklerin hareketlerinde haberleşme, ikmal ve yol gibi hizmetleri sağlayan askeri bölüm. devam et