Eğitim Sitesi

Savcı Nedir? Savcı Hakkında Kısaca Bilgi

Savcı Terimi Hakkında Bilgiler

SavcıHukuk Terimi Olarak Savcı:
Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yargı Yolu: Mahkemeye başvurma hakkı, muhakeme usulü devam et

  box Zaruret: Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı. devam et

  box Hâvi: kapsar; kapsayan; içeren; içerir devam et

  box Tevellüt: doğum; doğma devam et

  box Mukarrer: kararlaştırılmış devam et

  box Hukukun Sistemi: Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak. devam et

  box iflas Anlaşması: Batık durumunda alacaklıların, borçlu ile alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, konkordato. devam et

  box Bilâkis: tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda devam et