Eğitim Sitesi

Şatranç Nedir? Şatranç Hakkında Kısaca Bilgi

Şatranç Terimi Hakkında Bilgiler

ŞatrançEdebiyat Terimi Olarak Şatranç:
19. Yüzyıl saz şairlenin seyrek kullandıkları bir şiir biçimi.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Asalet: Edebi eserlerde terbiye dışı, çirkin, bayağı, müstehcen ve galiz sayılan sözcüklerden kaçınmak. Edeb-i kelam ya da mümtaziyet de denir. Tersi eserlere devam et

  box Hazf: "Giderme, kaldırma" anlamına gelir. Bir ifadedeki kelimelerin bir veya bir kaçını ya da bazı cümleleri kaldırma suretiyle yapılan söz kısaltmasına den devam et

  box Siyasetname: Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser. devam et

  box Nida: Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini okuyucuya hissetti devam et

  box Pürizm: Dilde arıcılık. devam et

  box Naat: Konusu Hz. Muhammed'i övmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek olan kaside. devam et

  box Sözlük: Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlar devam et

  box Bend: Bir manzumeyi oluşturan, ikiden çok dizeli parçalardan her birinin adı. devam et