Eğitim Sitesi

Satış Sözleşmesi Nedir? Satış Sözleşmesi Hakkında Kısaca Bilgi

Satış Sözleşmesi Terimi Hakkında Bilgiler

Satış SözleşmesiHukuk Terimi Olarak Satış Sözleşmesi:
Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İlamat (i'lâmât): Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge devam et

  box Tafsil Etmek: Ayrıntiları ile anlatmak. devam et

  box Parsel: İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırlandırılmış arazi parçalarından her devam et

  box Rayiç: sürüm değeri; geçerli olan devam et

  box İhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. devam et

  box Mümteni: çekinen; imtina eden; olamaz; devam et

  box Maktu: götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız devam et

  box Şimal: Kuzey devam et