Eğitim Sitesi

Şatır Nedir? Şatır Hakkında Kısaca Bilgi

Şatır Terimi Hakkında Bilgiler

ŞatırTarih Terimi Olarak Şatır:
Padişahların maiyetinde debdebeyi arttırmak için atların yanında yürüyen hizmetkârlar.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İhtilal: Bir devletin ekonomik, sosyal ve politik yapısını birden bire değiştirmek için çıkan zorlayıcı bir eylem. Ayaklanma, devlete isyan. Bozukluk, karışıkl devam et

  box İhtisas: Uzmanlık devam et

  box Topuz: Ucu top biçiminde eski bir silah. devam et

  box Ulah: Osmanlılar'ın Güney Romanya'da (Eflâk'te) yaşayanlara ve bu halkın soyundan olanlara verdikleri isim. devam et

  box Forsa: 1- Kürekle yürüyen gemilerde kürek çeken esir, savaş tutsakları ya da hükümlülerdir. 2- 1252'ye kadar Floransa'da basılan paranın adıydı. Daha sonr devam et

  box Hepheistos: Eski Yunan'da her türlü madeni işleyen demirci tanrıdır. Sembolü örs ve çekiçtir. devam et

  box Mevali: Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara verdikleri isim. devam et

  box Şimşirlik: Sarayda babası ölmüş şehzadelerin yaşadığı yer, kafes. devam et