Eğitim Sitesi

Satıh Nedir? Satıh Hakkında Kısaca Bilgi

Satıh Terimi Hakkında Bilgiler

Satıhİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Satıh:
Yüz, yüzey, alan.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Antant: Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat. devam et

  box Şiar: Ülkü, düstur. Bir nesneyi başkalarından ayıran belirti, iz. devam et

  box Panslavizm: Bütün Slavları aynı yönetim altında toplamayı amaçlayan siyasal hareket. devam et

  box Direktif: Yönerge. devam et

  box Kamutay: Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu. devam et

  box Spekülasyon: Vurgunculuk. devam et

  box General: Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad. devam et

  box Mareşal: Tanzimat’tan sonra Osmanlı devletinde ve 1932'den bu yana Türkiye Cumhuriyetinde en yüksek askerlik aşaması. En yüksek askeri rütbe. devam et