Eğitim Sitesi

Satış vaadi Nedir? Satış vaadi Hakkında Kısaca Bilgi

Satış vaadi Terimi Hakkında Bilgiler

Satış vaadiHukuk Terimi Olarak Satış vaadi:
Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtisas: Uzmanlık, uzmanlaşma. devam et

  box Yazılı Hukuk: Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk devam et

  box Arama İzni: Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izin. devam et

  box İrad Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağıms devam et

  box Müddei aleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box Menkul: taşınır; taşınır mal devam et

  box Hıyar: Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük devam et

  box Mevdaddı mahsusa: özel hükümler devam et