Eğitim Sitesi

Satış vaadi Nedir? Satış vaadi Hakkında Kısaca Bilgi

Satış vaadi Terimi Hakkında Bilgiler

Satış vaadiHukuk Terimi Olarak Satış vaadi:
Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müteselsil Sorumluluk: Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması. devam et

  box Mevaşi: koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan devam et

  box Fuzûlî: boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Murakıp: Denetçi devam et

  box Tahrip: harabetme; yıkma; kırma; bozma devam et

  box Katibi Adil: Noter. devam et

  box Adalet Divanı: Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme. devam et