Eğitim Sitesi

Şantiye Şefi Nedir? Şantiye Şefi Hakkında Kısaca Bilgi

Şantiye Şefi Terimi Hakkında Bilgiler

Şantiye ŞefiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Şantiye Şefi:
Yapının uygulanması için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlayan, işveren vekili olarak hareket eden ve İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre zorunlu tedbirleri almak ve uygulatmak ile sorumlu olan mimar veya inşaat mühendisi.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Mezat: Artırma ile yapılan satış. devam et

  box Çatı Katı: Binalarda çatı ile son normal kat arasında yapılan kat. devam et

  box Kanun Tasarısı: Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun taslağı. devam et

  box Geçici Tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla, tapu kütüğüne yapılan tescil. devam et

  box Vatandaşlık: Gerçek kişileri devlete bağlayan siyasal ve hukuksal bağ. devam et

  box Mantar Kent: Nüfusu hızla artan yerleşim bölgesi. devam et

  box Yeni Arazi Teşekkülü: Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla olu devam et

  box Hazırlık Soruşturması: Savcının yürüttüğü, isnat ve beraat delillerinin toplanmasını amaçlayan soruşturma. Yeterli derecede delil bulunmazsa ya da durumu soruşturmaya değer devam et