Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sancak-ı Şerif Nedir? Sancak-ı Şerif Hakkında Kısaca Bilgi

Sancak-ı Şerif Terimi Hakkında Bilgiler

Sancak-ı ŞerifTarih Terimi Olarak Sancak-ı Şerif:
Hz. Muhammed'e ait olup bugün Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler arasında bulunan ve korunan sancak.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Devrim (İhtilal): Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirmesi olarak tanımlana devam et

  box Cunta: Ülkenin yönetimine el koyan kimselerden oluşan kurul. devam et

  box Cahiliyye Devri: İslamiyet'in ortaya çıkışından önceki zamanlara İslamcı çevrelerin verdiği addır. devam et

  box Mühimmat: Ordu dilinde silah, cephane, akaryakıt, taşıt, araç vb. malzeme. devam et

  box Ares: Eski Yunan'da savaş tanrısıdır.Sembolü miğfer ve mızraktır. devam et

  box Tevcih: 1- Vezir, beylerbeyi ve sancak beylerine tayin edilmeleri dolayısıyla çıkan (tayin edildiklerini bildiren) ferman için kullanılan deyim. 2- Yöneltm devam et

  box Nakkaş: Nakış ressamı, bezekçi, süslemeci, nakış yapan usta. devam et

  box Tatar: Posta görevlisi. Osmanlılar'ın genellikle Doğu Türkleri'ne verdikleri ad. devam et