Eğitim Sitesi

Sanayi Nefise Mektebi Nedir? Sanayi Nefise Mektebi Hakkında Kısaca Bilgi

Sanayi Nefise Mektebi Terimi Hakkında Bilgiler

Sanayi Nefise MektebiSanat Terimi Olarak Sanayi Nefise Mektebi:
1881'de kurulan Güzel Sanatlar Akademisi.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Engizisyon: Orta Çağ da, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı. devam et

  box Ağaç Baskı: Bu baskı tipinde Kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elverişli muşambalar (linolyum / Linol baskı) kullanılır. devam et

  box Soyut Sanat: Doğa görüntülerine ve doğayla ilgili tasarımlara başvurmadan, çizgi, renk, düzlem ögelerini ya da oylumsal biçimleri müzikteki seslerin düzenlenişi gi devam et

  box Armoni: Uyum, ahenk. Bütünü meydana getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi aralarındaki iletişimi. devam et

  box Anatomik: İnsan vücudunun anatomisi(beden yapısı) ile ilgili. devam et

  box Mukarnas (Stalaktik): Yan yana ve üst üste yerleşen prizmatik ögelerin dışa doğru derece derece taşarak, genellikle simetrik bir düzen içinde dizildiği üç boyutlu geçiş des devam et

  box Yanılsama: 1- Resim sanatına özgü bir terim olan yanılsama, resimsel yapıtta yeralan betilerin gerçek dünyadaki nesne ve gerçeklikler olarak tanınabilmesi anlamı devam et

  box Op-art: Renk, çizgi vb. ögelerle göz yanılsamaları algılatma amacı güden sanat akımı. devam et