Eğitim Sitesi

Şaman Nedir? Şaman Hakkında Kısaca Bilgi

Şaman Terimi Hakkında Bilgiler

ŞamanTarih Terimi Olarak Şaman:
1- Sibirya'da oturan bazı Türk boylarında tef çalarak, dans ederek, şarkı söyleyerek ayin yapan ve böylece ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyi ettiğine, istenilen birtakım sonuçları sağladığına inanılan kimselere Avrupalıların verdikleri ad.

2- Eski Türklerde din adamı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Çaça: Göktürler'in Çin generallerine verdikleri unvan. devam et

  box Zebur: Tanrı tarafından Davut peygambere gönderildiğine inanılan kutsal kitap. devam et

  box Antika: Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya. devam et

  box Pederşahi: Ataerkil. devam et

  box Tanhu (Tanrıkut): Hunlar'da bütün Türkler'in başı. Yabgu, Kağan, Hakan. Bunlar Gök Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi sayıldıkları için (kutlu oldukları için) Tanrıkut a devam et

  box Medrese: İslam öğretisini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla oluşturulan eğitim kurumlarıdır. Sözcük anlamı "ders okunan yer"dir. Osmanlı tari devam et

  box Toprakbastı Parası: İstanbul'a sevk edilen koyun ve keçi gibi hayvanların geçitlerden, yollardan, köprülerden geçirilmesi karşılığında alınan vergi. Buna resmî olarak mür devam et

  box Ares: Eski Yunan'da savaş tanrısıdır.Sembolü miğfer ve mızraktır. devam et