Oyun Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Saltanat Şûrası Nedir? Saltanat Şûrası Hakkında Kısa Bilgi

Saltanat Şûrasıİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Saltanat Şûrası :
1- Osmanlı Devleti’nde görüş alma amacıyla, devlet ileri gelenlerinin, din adamlarının genelde padişah başkanlığında açılan ve oylama ile tavsiye niteliğinde bir karar verilen toplantı.

2- Savaş, barış gibi fevkalade konularda devlet adamlarıyla ilim irfan sahibi insanların görüşlerini almak üzere bizzat padişahın da hazır bulunduğu üst düzey toplantıdır.

3- Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından önce, İstanbul'da padişahın başkanlığında büyük memurlardan oluşan olağanüstü meclis.

 

Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri :