Eğitim Sitesi

Sakalar Kethüdası Nedir? Sakalar Kethüdası Hakkında Kısaca Bilgi

Sakalar Kethüdası Terimi Hakkında Bilgiler

Sakalar KethüdasıOsmanlıca Terimi Olarak Sakalar Kethüdası:
Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Görevi divan toplantılarında vezirlere ibrik ve havlu tutmaktır.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Kürkçübaşı: Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi. devam et

  box Nüve: Essas, öz. devam et

  box Alaylı: Eskiden mektep mezunu olmayan, askerlikten yetişen zabitler hakkında kullanılan bir tabirdi. Mecazen, mektep görmeyip bir kalemde usta-çırak ilişkisiy devam et

  box İfta Görevi: Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikir beyan etme görevidir. Fetva verme yetkisine sahip olanlara MÜFTİ denilird devam et

  box Kapı Ağası: Padişahın sarayındaki akağaların en büyüğü. devam et

  box Asabe-i nesebiyye: Kan ve soy yoluyla akraba devam et

  box Darbhane-i Amire: Para basılan yer. devam et

  box Müzakere: Bir konuyla ilgili görüşme, danışma. devam et