Eğitim Sitesi

Şahsi edim Nedir? Şahsi edim Hakkında Kısaca Bilgi

Şahsi edim Terimi Hakkında Bilgiler

Şahsi edimHukuk Terimi Olarak Şahsi edim:
Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İş Kazası: İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay devam et

  box Önel: bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil devam et

  box Mebaliğ: meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralar devam et

  box Hukuki İşlem: 1- Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması. 2- Yasadan kaynaklanan ve hukuk alanında sonuç doğuran işlemler. devam et

  box Kıyâs: karşılaştırma; oranlama; örnekseme devam et

  box Şartname: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendik devam et

  box Ön sözleşme: gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi devam et

  box Selahiyet: İzin,müsade,yetki. devam et