Eğitim Sitesi

Sahih Nedir? Sahih Hakkında Kısaca Bilgi

Sahih Terimi Hakkında Bilgiler

SahihHukuk Terimi Olarak Sahih:
sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Zilyetliğin Havalesi: Devir olunacak malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde, mülkiyetin devri amacıyla devredenin, bu kişiden malın devralacak olana teslimini istenm devam et

  box Demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değ devam et

  box İmtisâl: Gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme devam et

  box Menkuz: bozulan devam et

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et

  box Karar: Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm devam et

  box Borcun Sona Ermesi: Bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan bir borcun sona ermesi. devam et

  box Islahevi: Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane. devam et