Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sağcılık Nedir? Sağcılık Hakkında Kısaca Bilgi

Sağcılık Terimi Hakkında Bilgiler

SağcılıkTarih Terimi Olarak Sağcılık:
Hiçbir yenileşmeden yana olmayan, kurulu düzenin olduğu gibi kalmasını isteyen, dinsel tutuculuğuda içine alan akımların genel adı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Cüret: 1-Yüreklilik, ataklık, cesaret. 2-Düşüncesizce, saygıyı aşan davranış, cesaret. devam et

  box Kadı: 1-Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'ne kadar her türlü davaya, Tanzimattan Cumhuriyet'in ilk yıllarına değin geçen sürede ise yalnızca evlenme, boşa devam et

  box Ortodoks: Daha çok Doğu Avrupa'da yaygın olan ekseriyetle Rum ve Slav topluluklarının bağlı olduğu Hıristiyan mezhebi. Hıristiyanlıktaki üç büyük mezhepten biri devam et

  box Terennüm: Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme. devam et

  box Darülaceze: Düşkünlerevi. devam et

  box Seciye: Karakter. devam et

  box Semahane: Mevlevi tekkelerinde dervişlerin sema ayini yaptıkları özel bölüm. devam et

  box Budizm: Brahmanizm'den sonra Hindistan'da ortaya çıkan inanıştır. Bir din olmaktan çok ahlak kurallarını kapsamaktadır.Bu inanışa göre, yaşam elem ve acı dem devam et