Eğitim Sitesi

Safahat Nedir? Safahat Hakkında Kısaca Bilgi

Safahat Terimi Hakkında Bilgiler

SafahatHukuk Terimi Olarak Safahat:
Evreler, safhalar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Meşruten Tahliye: Özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir bölümünü iyi hal ile geçiren hükümlünün, şartlara uymaması durumunda yeniden hapsedilmesi şartıyla salıverilmesi devam et

  box İstidlâl: Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama devam et

  box Usul: Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar. devam et

  box Münakasa: Artırma ve eksiltme. devam et

  box Borçlunun Temerrüdü: Borcun ifası mümkün olduğu halde, borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan durum. Borçlunun temerrüde düşmüş olması için, devam et

  box Görevsizlik Kararı: Yargıcın bir davada mahkemeyi görev alanında bulmaması. devam et

  box Müdahil: Davaya katılan devam et

  box İktisap: Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme devam et