Eğitim Sitesi

Saf Madde Nedir? Saf Madde Hakkında Kısaca Bilgi

Saf Madde Terimi Hakkında Bilgiler

Saf MaddeKimya Terimi Olarak Saf Madde:
1-Eritme, buharlaştırma, mıknatısla ayırma, eleme, süzme, ayıklama… gibi ayrıcı yöntemlerle kendisinden daha basit yapılara ayrılamayan maddelere saf maddeler denir. Örnek : Şeker, alkol, demir, oksijen.

2-Farklı özellikte tanecik bulunmayan belirli ayırt edici özellikleri olan madde.

 

Saf MaddeFen Bilimleri Terimi Olarak Saf Madde:
1. Aynı cins atom veya molekül içeren yapı. Örnek : Su, demir.

2. Yapısında tek cins tanecik bulunan maddelerdir. (Tüm tanecikleri birbirinin aynısı olan maddelerdir. )

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İzoton: Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlar. devam et

  box Aktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji. devam et

  box Alkenil: Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan köke alkenil adı verilir. devam et

  box Radyoopak: X ışınlarını geçirmeyen. devam et

  box Metalik Bağ: Metallerin saf halleri ile alaşımlarında metal atomlarını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ adı verilir. devam et

  box Formül-gram: Bir mol iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir. devam et

  box Hidrofob: Suyu sevmeyen. devam et

  box Absorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması. devam et