Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sadaret kaymakamı Nedir? Sadaret kaymakamı Hakkında Kısaca Bilgi

Sadaret kaymakamı Terimi Hakkında Bilgiler

Sadaret kaymakamıOsmanlıca Terimi Olarak Sadaret kaymakamı:
Sadrazam, Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onun yerine istanbulda kalıp vekaleten sadrazamın işlerini yapan vezir düzeyindeki görevli.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Ahz-u kabz: Her iki sözcük, almak anlamına gelir. devam et

  box Çelebi: Efendi, kibar, görgülü ve ince kişi. Eskiden "bay" yerine kullanılan bir unvan. Bektaşi ve Mevlevi pirlerinin en büyüğüne verilen unvan devam et

  box Arşidük: Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. devam et

  box Akça Tahtası: Sarrafların, idari kalemlerin kisedarların ve resmi dairelerdeki veznedarların para saymak için kullandıkları tahtanın adıydı. Tahtanın ucu hariç, ken devam et

  box Derbentçi: Sınırda bulunan kaleleri, yolları koruyan görevli, Hristiyan olanlarına da Martolos denirdi. devam et

  box Ak Alem: Osmanlılarda saltana sancağına verilen isimdi. Buna, elviye-i sultanî veya alemha-i Osmanî de denirdi. İ. H. Uzunçarşılı bu ak alem işin şunları söyle devam et

  box Kapıcıbaşı: Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi. devam et

  box Ağa Sancağı: Yeniçeri ağasına ait sancağa verilen addı. Yeniçeri ağaları ilk zamanlarında sancak beyi rütbesinde olduklarından tuğları bir taneydi. Sonradan beyler devam et