Eğitim Sitesi

Sabit Nedir? Sabit Hakkında Kısaca Bilgi

Sabit Terimi Hakkında Bilgiler

SabitKimya Terimi Olarak Sabit:
Bir fiziksel niceliğe ait değişmez değer. Örneğin : Işık hızı ve Avogadro sayısı birer sabittir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Sıvı kristal: Bazı özellikleri sıvılarınkine, bazı özellikleri katı kristallerine benzeyen madde. devam et

  box Faraday Yasaları: Devreden geçen yük ile anot ve katotta açığa çıkan maddelerin miktarları arasında bir ilişki vardır. Bu konudaki kurallar Faraday yasaları olarak bili devam et

  box Gama Işıması: 1-Çeşitli radyoaktif ışımalar sonucu yüksek enerjili halde kalan bir çekirdeğin yaydığı ve nüfus etme gücü yüksek olan elektromanyetik ışıma. 2-Rad devam et

  box Dublet: 1-Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması hâlidir. devam et

  box Üçlü bağ: İki atom arasında üç elektron çiftinin ortaklaşmasıyla oluşan kovalent bağ. devam et

  box Basınç Kuvveti (F): Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç kuvveti denir. devam et

  box Makroskobik: Çıplak gözle incelenebilen. devam et

  box Kimyasal kinetik: Kimyasal reaksiyonun hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı. devam et