Eğitim Sitesi

Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System) Nedir? Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System) Hakkında Kısaca Bilgi

Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System) Terimi Hakkında Bilgiler

Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System):
Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de zımni olarak garanti edildiği sistemlerdir. Ulusal paranın değeri önceden belirlendiğinden o andaki arz talep koşullarını yansıtmaz.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Perakendeci Bankacılık: Bankaların şubeleri aracılığı ile verdikleri bankacılık hizmetleri. devam et

  box Likidite Riski: Bankaların anlık para gereksinimleri olduğunda, nakit bulamama riski. Sahip olunan varlıkların nakit talebini karşılayamaması riskidir. Bu risk özelli devam et

  box Özel Sektör Tahvilleri: Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere serbestçe belirlenebilir ve sabit veya değişken faizl devam et

  box Amortisman: 1- Duran varlıklarda meydana gelen değer kayıplarının, dönemler itibarıyla hesaplanarak mevcut değerinden düşme işlemi. 2- Bir şirkette 1 (bir) yıl devam et

  box Tarımsal İşletme: Modern ekonomilerdeki çok sayıda çiftliğin büyük ve şirketleşmiş yapısını yansıtan bir terimdir. devam et

  box İç Kontrol Sistemi: Bankanın tüm faaliyetlerinin belirli bir politika, yöntem, uygulama talimatları ve limitlere uygun olarak, yönetim birimleri tarafından yürütülmesini devam et

  box İntifa Hakkı: Kullanım hakkıdır. devam et

  box Protesto: Bir vergiyi istemeyerek ödediğine dair mükellefin itirazı anlamına gelmektedir. devam et