Eğitim Sitesi

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Nedir? Sabit Getirili Menkul Kıymetler Hakkında Kısaca Bilgi

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Terimi Hakkında Bilgiler

Sabit Getirili Menkul KıymetlerEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Sabit Getirili Menkul Kıymetler:
Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluşlardır.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Piyasa Değeri: Menkul kıymetin, piyasada o gün itibariyle geçerli olan vadeye kadar getirisine göre hesaplanan fiyatıdır. devam et

  box Banka Bonoları: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip, ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı bir sermaye piyasası aracıdır. devam et

  box Tümünü Yüklenim: İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi ibr malın veya finansal aracın bugünden alım satımının yapıldığı piyasala devam et

  box Bloke Çek: Karşılığı olduğu, banka tarafından tasdik edilmiş çek. devam et

  box Teminat Tamamlama (Margin call): Açılan pozisyonun tersine piyasa hareketi sonrası pozisyonun performansını garanti etmek için satımcı veya brokerin ek fonlar veya başka teminatlandır devam et

  box Muafiyet: Elde ettiği kazanç ve iratlar nedeniyle vergi yükümlüsü olması gereken kişi ve kurumların, ilgili vergi yasalarında yer alan özel hükümlerle vergi dış devam et

  box Borsa Üyeleri: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi ve Borsa'dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır. devam et

  box Borsa: 1- Ticarî ve malî işlemlerle uğraşan kişilerin alım satım işlerini yapmak için toplandıkları yer. 2- Sermaye Borsaları, menkul kıymetlerin ticareti devam et