Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Nedir? Sabit Getirili Menkul Kıymetler Hakkında Kısaca Bilgi

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Terimi Hakkında Bilgiler

Sabit Getirili Menkul KıymetlerEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Sabit Getirili Menkul Kıymetler:
Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluşlardır.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Yeniden Değerleme: Ortaklıkların aktiflerinde kayıtlı bulunan ve amortismana tabi maddi duran varlıklarının enflasyon sebebiyle elde etme maliyeti ile piyasa değeri aras devam et

  box Alış (Bid): Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır. devam et

  box Likidite Senetleri: Piyasadaki likiditeyi düzenlemek ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan kısa vadeli senet özelliğinde bir para politikas devam et

  box Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri: Bu tür menkul kıymetlere yatırım yapanlarının kıymetleri fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler yardımıyla izleyebilm devam et

  box Kaydi Para: Bankaya yatırılarak mevduat hesabına geçen nakit para. Bankalar, topladıkları mevduatın belli bir oranını yasal karşılık olarak ayırıp, kalanı ile nak devam et

  box Tüketim Vergisi: Gelirden değil harcamalardan alınan vergi. devam et

  box Mali Endeks: Ulusal Pazar'da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hiss devam et

  box Faiz: 1- Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile ödünç alınan paranın kullanımı için ödenen fiyat. 2- Bir borcun gene devam et