Eğitim Sitesi

Sabıka Kaydı Nedir? Sabıka Kaydı Hakkında Kısaca Bilgi

Sabıka Kaydı Terimi Hakkında Bilgiler

Sabıka KaydıHukuk Terimi Olarak Sabıka Kaydı:
Adli sicilden verilen bilgiye göre bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Rüsum: resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olara devam et

  box Ahz: almak devam et

  box Taahhüdü İhlal: Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi. devam et

  box Müktesep: Kazanılmış kazanılmış hak devam et

  box Ukud: Karşılıklı anlaşılan şeyler, şartlar, sözleşme. devam et

  box Davacı: Mahkemeye başvurarak dava açan taraf. devam et

  box Tavazzuh: aydınlanma devam et

  box 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: (Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda anayasa değil devam et