Eğitim Sitesi

Sabıka Kaydı Nedir? Sabıka Kaydı Hakkında Kısaca Bilgi

Sabıka Kaydı Terimi Hakkında Bilgiler

Sabıka KaydıHukuk Terimi Olarak Sabıka Kaydı:
Adli sicilden verilen bilgiye göre bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mugayir: aykırı; zıt; ters devam et

  box Afaki: Afakî - Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı. devam et

  box Eshâb: sahipler; bir şeyin malikleri devam et

  box Müntakil: intikal eden; geçen devam et

  box Asliye Hukuk Mahkemesi: Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri dışında kalan bütün hukuk davalarına bakan mahkemedir. devam et

  box Akarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar devam et

  box İmtina: Kaçınma; çekinme devam et

  box Muhtelif: çeşitli; değişik; farklı devam et