Eğitim Sitesi

Röperli Kroki Nedir? Röperli Kroki Hakkında Kısaca Bilgi

Röperli Kroki Terimi Hakkında Bilgiler

Röperli KrokiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Röperli Kroki:
Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu kroki.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans sa devam et

  box Acil Durum: Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre. devam et

  box Bom: İş makinelerinin kaldırma kollarına verilen ad. devam et

  box Koruma Amaçlı İmar Plânı: 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, söz konusu kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim — geçiş sahasın devam et

  box Kalkınmakta Öncelikli Yöreler (KÖY): Geri kalmış yörelerin kalkınmasını sağlamak ve iç göçün önüne geçmek için hazırlanan proje. devam et

  box Emekli İkramiyesi: Emekliliğe sevk dolayısıyla kendilerine emekli sandığından ilk defa emeklilik, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlardan hizmet süreler devam et

  box Düzenlilik Denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimi. devam et

  box Ecrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf ve devam et