Eğitim Sitesi

Robert Boyle Kanunu Nedir? Robert Boyle Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Robert Boyle Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Robert Boyle KanunuKimya Terimi Olarak Robert Boyle Kanunu:
Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kütlenin korunumu yasası: Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkime sonunda oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eden yasa. devam et

  box Alifatik: Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan bileşikleri. devam et

  box Dinamik denge: Bir kimyasal reaksiyonda, ileri ve geri yöndeki reaksiyon hızlarının eşit olduğu konum. devam et

  box Endotermik Tepkime: Isı alarak gerçekleşen tepkime. devam et

  box Asit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu derişimin devam et

  box Fenil Grubu: Benzenden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan, C6H5- formülündeki grup. devam et

  box İletken: Isı ve elektrik akımını ileten madde. devam et

  box Sabun: 1-Doymuş yağ asitlerinin esterlerinin NaOH ya da KOH çözeltisiyle hidrolizinden elde edilen madde. 2-Su ile birleştiğinde temizlemede kullanılan ma devam et