Eğitim Sitesi

Riziko Nedir? Riziko Hakkında Kısaca Bilgi

Riziko Terimi Hakkında Bilgiler

RizikoHukuk Terimi Olarak Riziko:
Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtiyati Haciz: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacak devam et

  box Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam et

  box Suç Yükleme: Birine suç atma. devam et

  box İcâb: Gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz devam et

  box Müruru zaman: zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçmesi devam et

  box Hudûs: sonradan peyda olma devam et

  box Kambiyo Senetleri: Poliçe, çek ve bonodan ibarettir. devam et

  box Yekûn: toplam devam et