Eğitim Sitesi

Riziko Nedir? Riziko Hakkında Kısaca Bilgi

Riziko Terimi Hakkında Bilgiler

RizikoHukuk Terimi Olarak Riziko:
Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cihaz: Çeyiz; takım; alet; aygıt devam et

  box Veraset İlamı: Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmi belge; mirasçılık belgesi, mirasçıları gösteren belge. devam et

  box Rü'yet: davanın bakılmakta olması. devam et

  box Ayni Hak: - Eşya üzerindeki mutlak iktidar hakkı. - Kişilere maddi mallar üzerinde egemenlik ve yetki sağlayan ve varlığı herkese karşı ileri sürülebilen hak devam et

  box Hasren: muhasara ederek; etrafını çevirerek devam et

  box Temerrüd: Direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme; direnme. devam et

  box Marifetiyle: yoluyla;aracılığıyla devam et

  box Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et